4101. Martin Wickström, And child

Droit de suite

Objektsbeskrivning
MARTIN WICKSTRÖM
född 1957
And child
Signerad och daterad på baksidan Martin Wickström -91. Olja på masonit med 10 elektriska ljus, 180 x 150,5 cm.

PROVENIENS
Inköpt direkt från konstnären