4100. Ma Liuming, Baby No 14

Objektsbeskrivning
MA LIUMING
Kina, född 1969
Baby No.14
Signerad och daterad på baksidan Ma Liuming 1997. Olja på duk, 178 x 149 cm.

PROVENIENS
Chinese Contemporary, London