4091. Clay Ketter, Utan titel

Droit de suite

Objektsbeskrivning
CLAY KETTER
född 1961
Utan titel
Signerad och daterad på baksidan Clay Ketter 1996. Blandteknik på träpannå, 180 x 180 cm.