4088. Richard Tuttle, Utan titel

Objektsbeskrivning
RICHARD TUTTLE
USA, född 1941
Utan titel
Signerad och daterad Richard Tuttle 1987. Akryl på papper och kartong, 43 x 37 x 5,5 cm.

PROVENIENS
Anders Tornberg Gallery, Lund

Sedan mitten av 1960-talet har Richard Tuttle skapat konst som befinner sig någonstans mellan måleri, skulptur, poesi, assemblage och teckning. Genom begränsade gester och ekonomiska uttrycksmedel skapar Tuttle intrikata verk fulla av pregnans. Tillsammans med konstnärer som Robert Smithson och Agnes Martin utgör hans konst själva essensen av minimalismens strävanden.
Papp och kartong sammanfogat, på en gång energiskt och avslappnat, på ett sätt som påminner om skrift men som landar i att vara alldeles abstrakt. Richard Tuttles väggobjekt är förunderligt balanserat, och det bjuder in betraktaren att titta närmare på detaljerna i de olika komponenterna och deras inbördes relationer, som ord och meningar i ett poem.