4079. Lotta Hannerz, Reflexion

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LOTTA HANNERZ
född 1968
Reflexion
Signerad och daterad på baksidan Lotta Hannerz -04. Olja på duk och pall, 200 x 130 cm (pallens höjd 45 cm).

PROVENIENS
Stockholms Auktionsverk, Moderna Kvalitén, vår 2010, katalognr 185

.

Lotta Hannerz underfundiga konst leker med proportioner, synvillor och ordlekar. Titeln på det aktuella verket varslar om detta. "Reflexion" betyder återgivande, återkastande eller noggrant övervägande. Målningen trotsar sin tvådimensionella yta och förvandlas till tredimensionellt objekt, accentuerat av den framförstående pallen. Magritte varnade oss för bildens opålitlighet när han målade och i en undertext dekonstruerade han sin pipa. Lotta Hannerz drar åt skruven och med hjälp av den opålitliga bilden pekar hon ut språkets dubbelspel.

Hannerz arbetar ständigt med att förskjuta perspektiven och låter oss aldrig riktigt känna oss trygga med tanken på vad det är vi egentligen ser. Hur ser verkligheten egentligen ut? I en värld som i mångt och mycket påminner om vår egen skapar hon sina scener och ögonblicksskeenden. Synvillan är dock ständigt närvarande, likaså leken med proportionerna. Här skapas en värld som saknar de definitiva svaren, en värld som suddar ut gränserna mellan vad som är den fysiska eller fiktiva verkligheten. Själv har hon sagt att "Verkligheten är bara toppen av ett isberg."