4072. Ola Billgren, Utan titel

Droit de suite

Objektsbeskrivning
OLA BILLGREN
1940-2001
Utan titel
Signerad och daterad Ola Billgren -79. Olja på duk, 71 x 58 cm.

PROVENIENS
Galleri W, Simrishamn
.

Ola Billgrens realistiska period från 70-talet är idag kanske den mest älskade. Det är bilderna från huset i Skåne, med rummen och trädgården skildrade i olika stämningslägen. Där kunde han också experimentera med ljus och mörker i närliggande kontraster, i ett mörkare rum med solljuset utanför.

Billgren arbetade med att beskära sina bilder i ovanliga vinklar som normalt hamnar utanför bildrummet och i dessa bortträngda vrår manar han fram stor sinnlig närvaro av förtätade känslor. I auktionens målning är bildrummet stramt, asketiskt och okonventionellt uppbyggt kring ett hörn med en monokrom omslutande vägg. Ett knoppande grenverk sträcker sig sällsamt in i rummet som försjunken i ett slags hemlängtan.

I mellanrummet mellan det tunga linneskåpet till höger och de strävande gesterna hos det lätta grenverket till vänster i bilden uppstår ett slags avstånd mellan inre och yttre i en mer överförd betydelse, detta glapp i tillvaron som materialiserar sig i den gråa väggen. I denna tomma zon har blicken svårt att finna något fäste, och upplever sig själv i en slags försjunket drömmeri kring tingens stillastående vara. Stillheten i motivet, linneskåpet och palettens dova gråa och bruna toner för tankarna till Vilhelm Hammershöis interiörmålningar och liksom dessa kan Billgrens rum läsas som metaforer för ett inre rum, som iscensättningar av inre emotionella utlopp.

Ola Billgrens målningar från 1960/70-talen framstår fortfarande som konstnärliga höjdpunkter i den svenska konsthistorien. Konstnärer ur samma generation inspirerades av den amerikanska popkonsten som sågs som en "ny realism" när den kom till Sverige i början av sextiotalet. Ola Billgren var mer intresserad av att hitta förebilder i andra bildområden, som filmen. Detta förde med sig en formell byggnad med sneda perspektiv, "inklippta" detaljer, närbilder som zoomats in och övertagit huvudrollen i bilden som i övrigt endast antyder närvaron av personer. Denna målning visar i all sin kraft på det fruktbara mötet mellan måleri och film och som resulterar i den sinnliga närvaro som blev Ola Billgrens.