4063. Cecilia Edefalk, Echo

Droit de suite

Objektsbeskrivning
CECILIA EDEFALK
född 1954
Echo
Signerad och daterad på baksidan Cecilia Edefalk 1994. Olja på duk, 60 x 40 cm.

PROVENIENS
Galleri Brändström+Stene, Stockholm

UTSTÄLLD
Echo, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Tyskland, 1994
Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main, jämför snarlikt verk i samlingen.

LITTERATUR
Cecilia Edefalk, Kunsthalle Bern / Moderna Museet, Stockholm, utställningskatalog, omnämnd sid 14, jämför bild sid 23

.

Spelet mellan identitet och olikhet förvrids ytterligare i självporträttserien med titeln "Echo" (1992-94). De tolv målningarna anknyter till ett fotografi som konstnären tog av sig själv i trekvartsfigur. Serien utvecklades på följande sätt: en första målning reproducerades i en andra, en andra i en tredje, en tredje i en fjärde... Fotografiet, som i sig redan är en reproduktion, finns inte med i serien. Dukarna varierar i storlek, och ett antal försjkutningar skänker serien en kvalitet som skiljer sig betydligt från en serie som skapats med hjälp av strikt upprepning. Dessa ansikten tycks tala till en, men deras närvaro känns besynnerligt overklig. Det är ett uppmärksamt ansikte, ett ansikte som kanske lyssnar snarare än talar.

ur Daniel Birnbaums text i översättning av Hans Olsson "Änglalik, demonisk: Om Cecilia Edefalk", utställningskatalog Cecilia Edefalk, Kunsthalle Bern / Moderna Museet, Stockholm,1998-1999

.

Cecilia Edefalk använder sig av spegeleffekter, visar målningar i 90-graders vinkel och vänder dukar upp och ner. Hon utgår ofta från ett enda motiv, som hon bearbetar i serier. Det kan vara så vitt skilda ämnen som Helan och Halvan, antika skulpturer eller sitt eget självporträtt. Ibland är utgångspunkten ett fotografi men kan lika gärna vara en skulptur eller en avgjutning av en skulptur. Edefalks konst är av konceptuell art där hon undersöker mekanismen kring att åstadkomma och att se på en målad bild.

Hennes parafras av René Margittes "Ceci n'est pas une pipe" som i hennes tappning heter "Ceci est une reproduction", alltså "Detta är en reproduktion" med den inbyggda allusionen till hennes förnamn "Ceci" skulle mycket väl kunna tolkas som en slags undersökning av måleriets psykologiska avsikter.

Genom att arbeta med serier där samma bild återkommer men hela tiden förvrids något, fokuserar hennes verk på den svårdefinierbara skillnaden mellan original och kopia. I samband med en utställning på The Art Institute i Chicago 2006 talade Edefalk själv om sitt måleri: Jag upptäcker saker i mina målningar när jag upprepar dem. Det är ett sätt för mig att utforska mitt eget arbete. Jag är alltid förvånad över resultatet. Jag tror att jag ska veta vad som kommer att hända. Men med varje ny målning, förändras även de andra.

Den blå serien "To view the painting from within" (2002) utgår från en skulptur av Marcus Aurelius, romersk kejsare mellan åren 161 och 180 e.kr. I serien motsvarar varje porträtt av Aurelius en position i ett månvarv. Samma historiska person avbildas i en rad skulpturer med samma förlaga. Det målade porträttet avspeglar ansiktet i brons som i sin tur motsvarar en position på himlen.

Edefalk känner sig själv som en självklar del av konsthistorien. Hon känner igen sig i skulpturerna och genom att måla av dem blir de på så vis ett slags självporträtt av henne själv.