4183. Max Book, Skakningar

Droit de suite

Objektsbeskrivning
MAX BOOK
född 1953
Skakningar
Signerad och daterad på baksidan MM Book 1991. Blandteknik på pannå, 35,5 x 48 cm.

PROVENIENS
Galleri Göran Engström, Stockholm

UTSTÄLLD
Galleri S:t Olof, Norrköping

"Hans landskap är lika självklart stadsmiljöer som landsbygd, en onaturlig natur med en underlig agenda", för att låna hans egna ord. Kanske som del av en kritik mot enkla åtskillnader mellan kultur och natur, och mot de ideologiska undertonerna hos ett begrepp som "naturlig".
Den tidiga Max Book använde förutom oljefärg en mängd material: sprejfärg, lacker, kemikalier. Det ger hans målningar en karaktär som understryker det sönderfall som återkommer på olika sätt i verken, om bilderna så är hämtade från en science fiction-film eller verklighetens tv-nyheter."
Ur recension i DN Kultur, om retrospektiv utställning på Waldemarsudde 2016