213. Kristina A. Elander, Twin Lady

Droit de suite

Objektsbeskrivning
KRISTINA ABELLI ERLANDER
född 1952
Twin Lady
Signerad och daterad Kristina Abelli-Elander 1998. Bemålade träskulptur, höjd 30 cm.

PROVENIENS
Schaper Sundberg Galleri