87. Astrid Sylwan, Love and all its glory

Droit de suite

Objektsbeskrivning
ASTRID SYLWAN
född 1970
Love and all its glory
Signerad och daterad på baksidan Astrid Sylwan 2010. Olja på duk, 220 x 200 cm.
PROVENIENS
Galleri Andersson Sandström, Stockholm/Umeå
UTSTÄLLD
Motala Konsthall, Motala 2011
"Man kan närma sig Astrid Sylwans storskaliga och färgintensiva måleri på ett flertal olika sätt; de skiktade bildrummen inbjuder till associativa resor i både traderad historia och omedelbar samtid. Men naturligtvis står det en fritt att stanna kvar i bildplanen och anlägga en rent formell, verksimmanent aspekt - en fråga om målerisk musikalitet. Det är också fullt möjligt att ta resan ut från de vita väggarnas begränsningar och se målningarna som uppförstorade och kanske rent av symboliska fragment av en yttre och organiskt flödande värld - av en inkapslad natur.
Färgvalen omöjliggör alltför lättvindiga associationer till ett mer klassiskt atmosfärmåleri. Snarare löper tankarna till dem inom den abstrakta expressionismen som valde att behålla en distans till naturens förledande skepnad, till dem som i högre grad arbetade med den som "väsen", likt Sam Francis, Arshile Gorky och Jackson Pollock.
Men Astrid Sylwans ostinatoliknande bruk av ellipser och cirkelformer placerar henne även längre tillbaka i konsthistorien, i tidigt nittonhundratal, samtidigt som hon ansluter till en samtida, nyfiket sökande och kroppsrelaterad abstraktion. Där är skalan en viktig faktor, liksom det kraftfulla, fysiska tilltalet. Det bildpoetiska ligger då i handlingens form och avsikt, inte i snarlikheten med ett yttre scenario."
Leif Mattsson, Omkonst.com 2014-12-03