82. Sophie Tottie, Kabin/Cabin

Droit de suite

Objektsbeskrivning
SOPHIE TOTTIE
född 1964
Kabin/Cabin
Signerad och daterad på baksidan Sophie Tottie 1998. Olja på plexiglas, trä och papper, 182 x 59,5 cm.
UTSTÄLLD
Welcome to Earth, Arkipelag, Stockholm, 1998
Fiction Is No Joke, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 2007. Avbildad i utställningskatalogen i helsida på sid 61

Ändringar
UTSTÄLLD: Welcome to Earth, Arkipelag, Stockholm, 1998
Fiction Is No Joke, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 2007. Avbildad i utställningskatalogen i helsida på sid 61