80. Anna Finney, Sovaren

Droit de suite

Objektsbeskrivning
ANNA FINNEY
född 1971
Sovaren
Signerad och daterad på baksidan Anna Finney 2007. Olja på duk, 146 x 120 cm.
PROVENIENS
Brändström & Stene, Stockholm