79. Anna Finney, Resande man 2

Droit de suite

Objektsbeskrivning
ANNA FINNEY
född 1971
Resande man 2
Signerad och daterad på baksidan Anna Finney 2009. Olja på duk, 115 x 145 cm.
PROVENIENS
Brändström & Stene, Stockholm