75. Olle Ängkvist, Kryp

Droit de suite

Objektsbeskrivning
OLLE ÄNGKVIST
1922-2006
Kryp
Signerad och daterad på baksidan Olle Ängkvist -98. Akryl på duk fäst på pannå, 140 x 122 cm.
PROVENIENS
Galleri Mårtenson & Persson, Båstad