72. Helene Schmitz, The Cotton Mill

Droit de suite

Objektsbeskrivning
HELENE SCHMITZ
född 1960
The Cotton Mill, 2013
Signerad, daterad och numrerad på baksidan Helene Schmitz 2013, AP 1. C-print, 68 x 80 cm.
Upplaga 3 + 1 AP.