70. Ola Pehrson, Winfile.exe

Droit de suite

Objektsbeskrivning
OLA PEHRSON
1964-2006
Winfile.exe
Utförd 1997. Bemålat trä, 34,5 x 26 x 26 cm.
PROVENIENS
Gåva från konstnären till nuvarande ägare
UTSTÄLLD
Cave, Konstakuten, Stockholm 2000
Ola Pehrson, Retrospektiv, Färgfabriken, Stockholm 2009
LITTERATUR
Konstakuten m.fl.: Tio år med konstakuten, 2006, avbildad sidan 18
Anna Orrghen: Människans roll i mediesamhället, recension Svenska Dagbladet 2009-10-16, avbildad