66. LG Lundberg, Skärm 23

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LG LUNDBERG
född 1938
Skärm 23
Signerad och daterad på baksidan LG Lundberg 1971-74. Olja på duk, 110 x 80 cm.
Övriga målningar ur serien Skärmar finns bland annat representerade på Borås Konstmuseum, Eskilstuna Museum och Örebro läns museum.
UTSTÄLLD
Skärmar, Galleri Ahlner, Stockholm 1973
Skärmar, Galerie 69, Göteborg 1975
Skärmar, Borås Konstmuseum 1975
Skärmar, Örebro läns museum 1975