65. Linn Fernström, Sökande händer

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LINN FERNSTRÖM
född 1974
Sökande händer
Signerad och daterad på baksidan Linn Fernström 2009. Blandteknik på papper, 66 x 50 cm.