257. Elba Damast, Mundo

Droit de suite

Objektsbeskrivning
ELBA DAMAST
Venezuela 1944-2013
Mundo
Signerad och daterad Elba Damast -89. Olja och bladguld på duk, 71 x 235 cm.
Signed and dated. Oil and golden leaf on canvas.

Ändringar
Konstnären är från Venezuela, ej Storbritannien.
The artist is from Venezuela, not Great Britain.