244. Karin Broos, Det vita linnet

Droit de suite

Objektsbeskrivning
KARIN BROOS
född 1950
Det vita linnet
Signerad Karin Broos, på baksidan signerad och daterad Karin Broos 2007. Akryl på duk, 163 x 106 cm.
PROVENIENS
Galleri Christian Larsen, Stockholm
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, "Karin Broos - Speglingar" 16 april - 12 juni 2011
Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm "Karin Broos - Speglingar", 10 september - 20 november 2011.
Värmlands museum, Karlstad, "Karin Broos - Speglingar", 26 november 2011 - 15 januari 2012.
Karin Broos hämtar nästan alltid sin inspiration i de vardagliga händelser som utspelas runtomkring henne. Broos egna fotografier tjänar framförallt som inspiration och stöd för minnet i en mödosam konstnärlig arbetsprocess. Hon fryser ett ögonblick och låter oss därigenom ta del av sin egen verklighet. Modellerna i målningarna är vanligtvis hämtade från den närmaste familjen, som döttrarna och barnbarnen. I den idylliska värmländska miljön stiftar vi bekantskap med hennes direkta närhet. Men trots motivens sammanhang lyfts de ändå till en annan dimension där det verklighetstrogna uttrycket karaktäriseras av suggestiva undertoner och det mänskliga ödets utsatthet visas i olika situationer.
Det är i synnerhet kvinnans värld som Karin Broos fångar med allra störst inlevelse. De avbildade i Broos målningar betraktar sällan oss, de blir betraktade. Inneslutna i sina egna världar öppnar de upp för åskådarens inre fantasi och tolkningar. Närliggande stämningar förmedlas i till exempel de holländska 1600-talsmålarna Vermeers och Pieter de Hoochs målningar av brevläsande kvinnor, eller i Vilhelm Hammershøis skildringar av stilla rum med bortvända kvinnogestalter. Edward Hoppers laddade och samtidigt stilla skildringar av till synes vardagliga miljöer och frusna stunder, är en annan referensram. Karin Broos återkommer liksom dessa målare gärna till ett och samma motiv som subtilt varieras i perspektiv, de avbildades poser och uttryck. Många associationer till konsthistorien väcks vid betraktandet av hennes verk både från äldre tid och från vår egen samtid. På samma gång framstår Karin Broos konstnärskap som högst eget, med ett starkt och omisskännligt eget uttryck.

Ändringar
Målningen var med i vandringsutställningen "Karin Broos - Speglingar" som visades på Värmlands Museum, Borås Konstmuseum och Sven-Harrys konsthall.