241. Carl Fredrik Reuterswärd, Three Magreron

Droit de suite

Objektsbeskrivning
CARL FREDRIK REUTERSWÄRD
född 1934
Three Magrerons
Signerad och daterad på baksidan CF Reuterswärd 1987. Lackvarell på duk, 130 x 195 cm.