238. Mimmo Paladino, Destinato a volare

Droit de suite

Objektsbeskrivning
MIMMO PALADINO
Italien, född 1948
Destinato a volare
Signerad och daterad på baksidan M. Paladino -88. Blandteknik på pannå, 246,5 x 197 cm.
Signed and dated verso. Mixed media on panel.
UTSTÄLLD
Mimmo Paladino, Sperone Westwater, New York, 6 maj 1989 - 10 juni 1989
LITTERATUR
Avbildad på utställningkatalogens omslag, Sperone Westwater, New York, 1989
Avbildad på affisch i samband med utställningen i New York
Mimmo (Domenico) Paladino växte upp i Neapel och kom tidigt att utveckla ett stort intresse för konst, influerad av sin farbror som var målare. I början av 1970-talet ägnade han sig framför allt åt teckning med tonvikt på mytologiska ämnen, dessa som skulle bli så viktiga ingredienser i hans senare verk. Hans målningar och skulpturer spänner över vitt skilda ämnen och han kan hämta inspiration från såväl arkeologiska som mytologiska källor och stilistiskt kan Paladinos verk innehålla element från egyptisk, etruskisk, grekisk-romersk, tidig kristen och romansk konst, utan någon inbördes rangordning. På samma sätt använder konstnären en mängd olika konstnärliga medier, förutom måleri och teckning, också grafik och skulptur. I slutet av 1970-talet skapade Paladino monokroma målningar vilka han tillförde geometriska former och applikationer av bland annat trädkvistar. I början av 1980-talet fäste han skulpterade föremål, oftast i trä, på sina dukar vilket gav konstverket en förnimmelse av en fetisch. Konst som saknar mystik eller närvaro av det oförklarliga intresserar inte Paladino. På dukytorna bor en mystisk och mytisk bildvärld av skelett, masker, djur, kristna symboler och abstrakta människogestalter. Med hjälp av allt detta strävar han efter att kartlägga den osynliga världen.
Under 1980-talet återskapade han också sina äldre, arkaiska gestalter i brons med olikfärgad patina. Mimmo Paladinos arbeten, med dess mångfald av idéer, källor och inte minst tekniker, syftar också till att på ett fängslande sätt sudda ut gränserna mellan måleri och skulptur. Han skapar med detta också en fruktbärande dialog mellan tradition och nyskapande.
"Jag tror att mina målningar är så öppna som över huvud taget är möjligt. De tillåter oändligt många olika lässätt. Jag vill att de väcker olika och motsatta reaktioner även i andra människor än i mig själv."