225. Jasper Johns, Knee

Objektsbeskrivning
JASPER JOHNS
USA, född 1930
Casts from Untitled: Knee - Black State
Signerad, daterad och numrerad Jasper Johns -74, 10/12. Litografi, publicerad av Gemini G.E.L. med deras blindstämpel, 37 x 38,5 cm, bladstorlek 78 x 58 cm.
Signed, dated and numbered. Lithograph, 1974. In good condition.
LITTERATUR
Field 186