209. Kristina Jansson, Lullaby

Droit de suite

Objektsbeskrivning
KRISTINA JANSSON
född 1967
Lullaby
Signerad och daterad på baksidan Jansson -12. Olja på duk, 148 x 200 cm.
PROVENIENS
Andréhn-Schiptjenko, Stockholm
UTSTÄLLD
Kristina Jansson - Spell Bound, Borås konstmuseum 2015