172. Donald Baechler, Flowers #2

Objektsbeskrivning
DONALD BAECHLER
USA, född 1956
Flowers #2
Monogramsignerad och daterad på baksidan DB -93. Blandteknik/collage på duk, 231 x 115 cm.
Signed and dated verso. Mixed media on canvas.
En av konstnärens första målningar med collage på duk.
PROVENIENS
Sperone Westwater, New York
Donald Baechlers kreativa process tar sin början i mängder av samlade bilder och objekt; ett personligt arkiv av fotograferande, tittande och samlande. Hans målningar är förtätade versioner av denna process, uppbyggda i lager och fragment för att skapa det han kallar "en illusion av historia". Med en stor dos humor har han skapat ett symboliskt teckenspråk som tolkar populärkulturen och han placeras i konsthistorien som andra generationens popkonstnärer.
Donald Baechler föddes i Connecticut, USA, 1956 och utbildade sig på Cooper Union i New York. Som nyutbildad konstnär i New York 1980 steg han in på en vild konstscen som sjöd av vitalitet. Här fanns många starka agendor som konkurrerade om utrymmet; filmkonsten, appropriationskonsten, det nya expressionistiska måleriet, feministisk konst och graffitin. Gemensamt för strömningarna var att de skapade en slags syntes mellan konst och populärkultur. Begreppet superstjärna föddes under den här perioden och de konstnärer som hade sitt genombrott under det här decenniet utgör några av vår tids mest eftertraktade.
Konstvärldens bad-boy, Tony Shafrazi, var en av det tidiga 80-talets mest centrala gallerister och med en näsa för den nya utvecklingen lyfte han konstnärskap som Jean-Michel Basquiat, Kieth Haring, Kenny Sharf och Donald Baechler. De här konstnärerna förde in gatukonsten i salongerna och de revolterade mot etablerade system och maktstrukturer och de uttryckte sig lika gärna i offentliga miljöer som i gallerirummet. Verken kombinerade ofta abstraktion med figuration, historisk information med samtida kritik och Donald Baechler och hans generationskamrater hittade universala uttryck för att beskriva sin samtid.