14. Angelo Mangerotti, "Giogali", takarmatur, Vistosi

Objektsbeskrivning
ANGELO MANGEROTTI, "Giogali", takarmatur, Vistosi, Italien sent 1960-tal/tidigt 1970-tal, ca 136 glaslänkar i klarglas, stomme i stål, höjd utan taklängder 58, diameter 47, två taklängder 34 respektive 74 cm
PROVENIENS
Inköpt från privat samling i Belgien, senare i svensk privatsamling.
HISTORIK
Modellen formgavs 1967 och denna armaturs stålställning är den tidigaste produktionen. Namnet Giogalli ska enligt uppgift föra tankarna till en gammal koppling mellan häst och vagn som återskapas i glaskrokarnas sammanlänkning.
En samling Italienska glasarmaturer
Efter andra världskrigets slut kom Italien snabbt att förskansa sig en position som världsledande
inom design och mode. Det uppdämda skaparbehov som lösgjordes när fascismen äntligen
kunde kastas över ända, resulterade bland de italienska formgivarna i något som närmast kan
beskrivas som kreativ eufori. Under de decennier som följde tycktes idérikedomen och skaparglädjen sakna varje gräns. I en fullkomlig kakofoni
färg och form celebrerades det nya, ljuva livet. Med den gedigna hantverkstraditionen som grundförutsättning kom det italienska designundret att slå världen med häpnad.
På glasön Murano i Venedig skedde en utveckling av det traditionella glashantverket, mot en mer
internationellt inriktad stil. Klassiska venetianska glasmanufakturer som Venini, Fratelli Toso och
Barovier lockade till sig nya formgivare, som vann de stora priserna på de internationella
tribunalerna. Ett särskilt stort erkännande fick man för sitt glas och armaturer, och många
modeller har med tiden blivit moderna designikoner.
Dessa auktionsnummer är del av en större svensk privatsamling som nu ska byta ägare. Armaturerna har individuellt valts ut och skapat en unik samling av högsta internationella klass. Stor del av samling har köpts in under resor till Italien och andra delar av Europa.