7. Lukas Göthman, I am on my way now and am looking

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LUKAS GÖTHMAN
född 1970
I am on my way now and am looking thru fire
Signerad och daterad på baksidan Lukas Göthman 2010. Olja på duk, 160 x 140 cm.
PROVENIENS
Galleri Roger Björkholmen, Stockholm