66. Spencer Finch, Snow shadow Giverny

Objektsbeskrivning
SPENCER FINCH
USA, född 1962
Snow Shadow, Giverny, January 8, 2003 1.10 PM
33 fluoricerande lysrör med färgade filter, 125 x 180 cm.
Utförd 2003
Executed 2003. Fluorescent tube lights, with coloured filters.
Spencer Finch har en lågmäld humor, finess och finurlighet som går igenom alla hans verk. Han arbetar med skulptur, fotografi, video och teckning men är mest känd för sina eteriska ljusinstallationer av lysrör. Han undersöker ljus inte bara som optiskt fenomen utan framför allt dess relation till seendet och omgivningen. Hur påverkar ljuset vår perception? Hur förhåller sig ljuset till aspekter som tid och rum och går det att flytta det mellan dessa? Går det att definiera ljuset och skilja det från sin kontext för att därefter återskapa det i en annan? Med sina verk vill han visualisera upplevelsen av ljus, färg, minne och perception. Han arbetar ofta med att återskapa ljuset i ett visst rum under en viss tidpunkt och med hjälp av en "colorimeter"- ett tekniskt instrument som läser ljusets färg och styrka- mäter han det naturliga ljuset och översätter det sedan till artificiella färgsekvenser.
I ett verk - en hyllning till poeten Emely Dickinssons mätte han solljuset i hennes trädgård och genom fluorescerande ljus kunde han återskapa effekten av ett förbipasserande moln. I ett annat verk har han skildrat de olika skiftningarna av grått i Sigmund Freuds tak i Wien, sett från schäslongen i hans mottagningsrum, och i auktionens verk har Finch inspirerats av Claude Monets försök att måla "luft".
Den franske impressionisten Claude Monet målade under 1890-talet ett trettiotal målningar av katedralen i Rouen. Målningarna skildrar katedralfasaden ur exakt samma vinkel men de ser ändå helt olika ut - färgerna förändras eftersom han fångar ljusets skiftningar på byggnaden under olika tider på dagen och året. Målningarna reflekterar på så vis över färgernas förändringar under olika tillstånd. Spencer Finch fascinerades över konstnärens observationer och i en slags blandning av impressionistisk och konceptuell metodologi har han fångat ljuset i Rouen.
Spencer Finch ljusverk har jämförts med konstnärer som Dan Flavin och James Turell, som också arbetar med ljus i installationer och objekt. Hans verk anspelar också på den spatiala upplevelsen och är lika sensationella men skillnaden ligger i Finch vetenskapliga undersökning av tid och rum.
Spencer Finch föddes i Conneticut, USA 1962 och är baserad i New York. Med dubbla examina i litteratur och skulptur för hans arbeten ofta en dialog mellan de bägge fälten. Han är internationellt erkänd och är representerad på några av världens främsta museer och gallerier.