60. Linn Fernström, Råttor skapar Gojlek

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LINN FERNSTRÖM
född 1974
Råttor skapar gojlek
Signerad och daterad på baksidan Linn Fernström 2007. Olja på duk, 210 x 300 cm.
PROVENIENS
Tom Böttigers samling, Stockholm
Redan på avgångsutställningen på Konsthögskolan år 2000 väckte Linn Fernström stor uppmärksamhet och med debututställningen året därpå var hon definitivt etablerad på den svenska konstscenen. Med ett alldeles självklart anslag skapar hon sin egen halsbrytande verklighet någonstans mellan dröm och verklighet, en värld som inte följer några andra regler än dem hon själv för stunden sätter upp.
Framför de praktfulla, detaljrika målningarna frågar man sig vad det egentligen är hon vill berätta. Men Linn Fernström låter sig inte lockas till några färdiga tolkningar av sina verk - målningarna är helt enkelt det de föreställer. Ledigt behärskar hon sin exotiska och mycket personliga kolorit som balanserar på kitschens gräns. Hon tilltalas av det stora formatet, gestalterna är ofta i naturlig storlek och så levande att de ger intryck av att när som helst kunna kliva ut ur bilden.
I hennes verk befolkas den nordiska naturen av tropiska fåglar och däggdjur med mänskliga drag där detaljrikedomen är knivskarp. Hennes skenbart naiva bildvärld och nästan påträngande realism knyter an till en svensk berättartradition med surrealistiska inslag. De konsthistoriska referenserna är många - ibland finns de kanske bara i betraktarens blick.
Till sina magiskt förtrollade världar öppnar Linn Fernström öppnar dörrarna. Med sin måleriska styrka bjuder hon in till ett föränderligt skådespel som trollbinder oss. Själv har hon kallat sina skapelser för "målardrömmar". Världar som kan liknas vid någon form av mellanvärld där kontrasterna speglar varandra och det vackert idylliska möter den mörkare sidan.