54. Ola Billgren, Paris-Madonna

Droit de suite

Objektsbeskrivning
OLA BILLGREN
1940-2001
Paris-Madonna
Signerad och daterad på baksidan Ola Billgren -91. Olja på duk, 190 x 255 cm.
PROVENIENS
Galleri Engström, Stockholm
LITTERATUR
Douglas Feuk & Anne Ring Petersen: Ola Billgren - Måleri Paintings, 2000, avbildad på uppslag över sidorna 222-223
"Stadslandskapet är mer dynamiskt och har en större laddning än naturen" hävdade Ola Billgren.
I slutet av 1980-talet avbildade Ola Billgren en mängd städer ur fågelperspektiv, bland annat sin hemstad Malmö, men även sydeuropeiska städer. Det aktuella verket Paris, Madonna ingår i denna serie monumentala verk. I dessa panoramavyer kombinerade Ola Billgren den fotografiska tekniken med en målerisk penselföring där ljus och färg skiktas. Verken är inspirerade av fotografier, men istället för den skärpa som kännetecknar fotografier har bilderna lösts upp till drömlika scenerier ur verkligheten.
I Paris-Madonna framträder en flygbild över Paris och konstnären visar sig alltmer som en abstrakt lyrisk romantiker.
Stadsvyn med floden Seine, sina anrika broar och Notre-Dames mäktiga och gotiska katedral framträder i ett vackert dis. Den glittrande staden förhärligas i en briljant meditation i ljusa och oskuldsfulla färgtoner.
Det som excellerar i denna cityscape-målning är att verket även bär på ett konsthistoriskt intressant reflexion, i dukens vänstra del.
Förmodligen har Ola Billgren besökt Louvren i Paris och blivit hänförd.
I målningens vänstra del har Ola Billgren nämligen utfört sin tolkning av ett av Louvrens mästerverk, Titians målning Madonna och kaninen från 1530. Titians motiv har i Ola Billgrens version spegelvänts. Madonnan och hennes kanin blickar ned från himlen mot Paris, Notre Dame och Seine. (Titians målning ägdes under en tid av kung Charles I av England men köptes av Ludvig XIV av Frankrike 1665. Sedan dess är målningen i franska statens ägo.)