39. Spencer Finch, Mars Black

Objektsbeskrivning
SPENCER FINCH
USA, född 1962
Mars Black
Edition 1/3+AP. Installation med 74ljusarmaturer, varierbar storlek.
Edition 1/3+AP. Light installation.
PROVENIENS
Brändström & Stene, Stockholm
UTSTÄLLD
Portikus, Frankfurt, Tyskland 2003, jämför samma verk
Biennial Exhibition, The Whitney Museum of American Art, New York 2004, jämför
Venedigbiennalen 2009, jämför
Mars Black är ett svart pigment skapat av järnoxid. Molekylen för den kemiska sammansättningen FeO 3Fe2O3, är grunden för utformningen av de individuella lampkropparna i Finchs ljusinstalltion och representerar järn och syreatomerna. På ett poetiskt, lekfullt och ibland absurt sätt visar han på de oändliga möjligheter som finns att representera världen runt omkring. Mars Black är den vetenskapliga representationen av svart i form av ett lysande glödande ljus.