25. Ylva Ogland, Ylva -85

Droit de suite

Objektsbeskrivning
YLVA OGLAND
född 1974
Ylva -85
Signerad på baksidan Ylva Ogland. Olja på duk fäst på pannå, pärla och silkesband. Fyra delar i olika format.
Utförd 2003-2006.
(4)
PROVENIENS
Brändström & Stene, Stockholm
Ylva Oglands konstnärskap gestaltas av parallellt existerande världar som hon själv är en egen del av. De personliga erfarenheterna låter sitt uttryck ta form, hon väver in barnets perspektiv på vuxenvärlden och ofta finns de konsthistoriska referenserna nära tillhands. "Det uppstår en spännvidd i målningarna från återgivningar av sinnesstämningar och upplevelser av skeenden till betydelseförskjutningar av samtida och historiska företeelser" som det skrevs i katalogen till Modernautställningen 2006 på Moderna Museet där auktionens verk var ett av de som visades.
Serien Ylva -85 består av delar av sönderrivna och uppförstorade fotografier. De föreställer en naken flickkropp och är mycket intima i sin karaktär. När Ylva Ogland var tjugo år rev hon sönder några fotografier som hennes far tagit av henne när hon var elva år, utan kläder sitter hon sovande på en stol. Några år senare tar sig fragmenten av bilderna sig in i hennes konst - hon målade av de olika delarna och inkorporerade även andra objekt som en pärla, en kristall och ett sidenband. De sönderrivna delarna antyder en historia, men när vi försöker sammanfoga de olika delarnas fragment till en övergripande helhet visas nya betydelser vid sidan av det som iscensatts.
Ylva Ogland lämnade under några år det egna konstnärskapet för att tillsammans med maken Rodrigo Mallea Lira och Jelena Rundqvist leda Tensta Konsthall. 2009 återvände hon till måleriet och fick sitt stora genombrott med utställningarna "Ylva -85" och "Snöfrid vid sina speglar." I en intervju med Nils Petter Sundgren i Konstkatalogen 2006, där Ogland utsetts till årets konstnär, berättar hon att det var självklart för henne att riva sönder fotografierna:
"...eftersom det är jag själv på bilderna. Jag har målat dem, därför att jag gått genom min pappas blick för att förstå mig själv och hur komplex situationen var, när bilderna fotades. När jag berättade min berättelse blev det nästan en försoningsakt. Dels för att jag rivit sönder bilderna, dels för att min pappa fotat mig."
Idag betraktas Ylva Ogland som en av våra främsta svenska samtidskonstnärer med stora framgångar även utanför landets gränser. Verket Ylva -85 är mycket centralt och betydelsefullt i hennes konstnärskap, vilket inte minst utställningarna på Moderna Museet och New York betonar.