20. Anna Bjerger, Needlepoint

Droit de suite

Objektsbeskrivning
ANNA BJERGER
född 1973
Needlepoint
Signerad och daterad på baksidan Anna Bjerger 2010. Olja på aluminium, 60 x 50 cm.
PROVENIENS
ALP/Galleri Peter Bergman, Stockholm
"Anna Bjerger, utbildad i London, tillhör den yngre konstnärsgenerationen. Motiven kommer från gamla broschyrer, magasin och tidningar. Det är inte första gången, Bjerger utgår ofta från ett fotografiskt bildmaterial som i hennes måleri förlorar sitt ursprungliga sammanhang.
Hur viktigt är det att det handlar just om återbruk av förlagor som för betraktaren är omöjliga att spåra? På vilket sätt har motiven omtolkats? Hur har det måleriska bildspråket påverkats? Svaren är inte helt lätta här. Det viktigaste med Bjergers måleri är därmed inte varifrån motiven hämtas utan hur de gestaltas. Styrkan finns i de enkla kompositionerna med de gåtfullt sobra fonderna och i det färgflöde som aluminiumunderlaget gör möjligt."
ur recension i SvD av Joanna Persman 29/4 2010