2. Håkan Rehnberg, Epitet

Droit de suite

Objektsbeskrivning
HÅKAN REHNBERG
född 1953
Epitet
Signerad och daterad på baksidan Håkan Rehnberg 1984. Olja på tre stålplåtar, totalt 70 x 106 cm.
(3)
PROVENIENS
Bukowski Auktioner, Moderna, auktion 485, hösten 1992, katalognr 227
Michael Berglöfs samling av abstrakt konst, Stockholm
UTSTÄLLD
Galleri Olsson, Stockholm 1984
Svenska Kulturinstitutet i Paris 1986
LITTERATUR
Galleri Olsson/Gedins Förlag: Håkan Rehnberg, Stockholm 1991
Centre Culturel Suédois: Håkan Rehnberg, utställningskatalog Paris 1986, avbildad sidan 28
Håkan Rehnberg är en av vår tids ledande svenska konstnärer inom det abstrakta måleriet. Hans konst bär en stark intellektuell prägel påverkad av grekisk mytologi och tysk, romantisk filosofi.
Denna målning ingår i en grupp av verk från 1980-talets mitt där Rehnberg finner en mogen och avklarnad form som skall prägla hans framtida verksamhet.
Rehnbergs studier av Illiaden utgör en viktig grundsten för hans konstnärliga gärning och verket kan tolkas som återklanger ur det grekiska ödesdramat. Där finns också en dualism som kommer till uttryck i de kontrasterande färgfälten parat med det föränderliga och, i slutändan, förgängliga i materialen.