10. Ola Billgren, Spanska trappan

Droit de suite

Objektsbeskrivning
OLA BILLGREN
1940-2001
Spanska trappan
Signerad och daterad på baksidan Ola Billgren -89. Olja på duk, 112 x 120 cm.
PROVENIENS
Galerie Leger, Malmö