58. LAST, bricka, kopp, smörkniv, saltkar, skulptur

Objektsbeskrivning
LAST, JUNGNELIUS, NORDESKIÖLD, PAULSEN
födda 1975, 1966, 1980
Face
Bricka, smörkniv, kopp, skulptur, saltkar, etikettmärkta LAST, brickans mått 51 x 51 cm, knivens bredd 15 cm, föremålens höjd cirka 6 - 16 cm.
LAST är ett sammarbete mellan Åsa Jungnelius, Gustaf Nordenskiöld and Fredrik Paulsen. Konceptet bakom LAST är att möjliggöra en ny typ av medveten konsumtion. Ambitionen är att låta fomrgivaren som också tillverkat föremålet sälja direkt till kunden utan långa resor, tvivelaktiga material eller oetisk arbetskraft. Alla produkterna i LAST kollektion är handgjorda av konstnärena i sina ateljéer.
LAST arbetar efter devisen att så länge det finns vatten att dricka, kommer det att finnas koppar att dricka ur. Alternativen till hur objekten utformas och tillverkas är dock oändliga. I dagens globaliserade värld, där konsumtion är det centrala får många kvaliteter ofta stryka på foten. LAST jobbar för en kvalitativ och hållbar produktion med de konstnärliga värdena bevarade i objekten. Alla objekt från LAST är unika i sitt slag genom att de är handgjorda. Ambitionen är dock inte att sälja unika, exklusiva objekt, utan att skapa en småskalig produktion där kunden får möjlighet att köpa kvalitetsobjekt som inte formats av stora producenters metoder och formnormer.