344. Olafur Eliasson, Untitled (Iceland Series)

Droit de suite

Objektsbeskrivning
OLAFUR ELIASSON
Island född 1967
Untitled (Iceland Series) -29 bilder
Signerade, daterade och numrerade på baksidan Olafur Eliasson 1997, 1/3. C-print, vardera inklusive ram 34 x 36 cm.
Signed, dated and numbered verso. 29 images. C-print.
PROVENIENS
Galleri Andreas Brändström, Stockholm
Med museiutställningar som attraherar miljontals besökare, spektakulära gestaltningsprojekt världen över och ett kritikerkramat konstnärskap räknas Olafur Eliasson till en av samtidskonstens mest eftertraktade konstnärer. Hans studio i Berlin fungerar som en experimentverkstad med ett sjuttiotal anställda arkitekter, ingenjörer och formgivare. Hans ämnen handlar om arkitektur, vetenskap och naturens egna element och om människans kontroll och underställande i ett kraftfullt universum. Hans konst är konceptuell och tangerar vetenskap när han undersöker upplevelsen och perceptionen av naturens komplexa mönster och dess inneboende krafter, och möjligheterna att tämja den.

Bilderna Untitled (Iceland Series) ingår i en större undersökning av det isländska landskapet. Bildserierna på stenar, stigar, öar eller grottor är arrangerade i rutmönster och dokumenterar geografiska formationer som karaktäriserar terrängen. Olafur Eliasson föddes i Köpenhamn 1967 men växte upp på Island, och öns ovanliga landskap med lika delar eld, luft och vatten, har varit en stor inspirationskälla för honom. Hans personliga kunskap om Islands historia och geologi har också gjort att så mycket av hans fotografiska arbeten är utförda där. I den aktuella serien studerar han aspekter av inlandsis.
Hans arbeten har ibland jämförts med Bernd och Hilla Bechers typologiska studier av industribyggnader. Men Eliassons är alldeles för personliga och experimentella för att läsas enbart typologiskt. Varje individuellt fotografi dokumenterar en specifik plats i ett specifikt skede men betraktade tillsammans beskriver bilderna vidare teman. Naturen visas i en process av konstant förändring. Skiftningar av ljus, form och färg framträder när bilderna hänger sida vid sida och den enskilda bilden uppgår i en större stillhet och abstraktion. Geografer söker inte bara svaren på hur jorden är beskaffad, utan de försöker också fastställa varför dessa platser i rummet befinner sig just där och om de hamnade där av naturens försorg eller som ett resultat av mänsklig påverkan. Eliassons uppgift är inte att detaljstudera naturen utan att skapa en vidare visuell upplevelse.