16. Viktor Rosdahl, Selma the baron in the trees

Droit de suite

Objektsbeskrivning
VIKTOR ROSDAHL
född 1980
Selma the baron in the trees
Signerad och daterad på baksidan Viktor Rosdahl 2011. Olja på duk, 200 x 196 cm.
UTSTÄLLD
Göteborgs Konstbiennal 2011
Viktor Rosdahl räknas som en av de viktigaste svenska konstnärerna i sin generation. Hans verk fokuserar på den perifiera berättelsen - rebellernas, misantropernas och de utstöttas. Visuella berättelser som utspelas någonstans stadens utkant med rykande industrier och smutsiga stadsförtätningar. Han skapar samhällskritiska mytologier där han sammanför konst, historia och politik. Utgångspunkten kan vara en utopisk idé eller ett upphittat föremål som bär med sig en referens till en händelse och en plats. Föremålen inkorporeras ofta i verken och bildar en sammansmältning av verklighet och idé och mellan tid och rum.
Hans verk är många gånger en blandning av tekniker och bär ofta spår av hans fysiska arbetsmetoder. Han lyckas kombinera det fintekniska med det brutala och oförutsägbara - som när han till exempel häller färg på en målning som han arbetat med under ett års tid. Och i det spänningsfältet ligger en del av konstnärskapets slagkraft. Han låter slumpens destruktiva påverkan i det mödosamt bearbetade stå i opposition till det mekaniskt framställda.
Viktor Rosdahl föddes 1980 och är verksam i Malmö. Han studerade på Konsthögskolan i Stockholm och på Malmö Konsthögskola. Han har fått flera viktiga stipendium såsom Maria Bonnier Dahlinstiftelsen, IASPIS och Edstrandska stiftelsen. Under 2010 deltog han i Modernautställningen på Moderna Museet i Stockholm.