5. Marianna Uutinen, Untitled

Droit de suite

Objektsbeskrivning
MARIANNA UUTINEN
Finland, född 1961
Untitled
Signerad och daterad på baksidan Marianna Uutinen 1994. Blandteknik på duk, 153 x 122 cm.
Signed and dated verso. Mixed media on canvas.
UTSTÄLLD
Brandts Klaedefabrik, Odense