205. Godspeed, "Djuret", lampa/skulptur, 2013

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GODSPEED, "Djuret" lampa/skulptur, Finn Ahlgren 2012, trä, en ljuspunkt, signerad Finn Ahlgren 2013-09-04, höjd 63 cm
HISTORIK
Godspeed är en svensk/israelisk designduo betående av Joy van Erven och Finn Ahlgren. Godspeeds möbler är alla unika och tillverkas på beställning. Godspeed arbetar konceptuellt med design och ifrågasätter normer och traditioner genom att använda återvunnet material och ett formspråk som inte ryms inom den konventionella ramen. Djuret är ett experiment som undersök en barnvänlighet (det går att rida på den) inom design. Objektet utforskara också frågan om en lampa kan vara ett konstverk, och om ett konstverk kan vara barnvänligt, var går gränsen för banalt?