201. Jonas Bohlin, "Slottsbacken", skåp, Källemo

Droit de suite

Objektsbeskrivning
JONAS BOHLIN, "Slottsbacken", skåp, Källemo 1987, ek och stål, två dörrar indelade i sex fält, invändigt fem glashyllor, invändigt metallplakett märkt SLOTTSBACKEN AV JONAS BOHLIN 1987 for KÄLLEMO-VÄRNAMO-SWEDEN Produced in 200 ex 1/200-200/200 and 10 ex signed I/X-X/X Number 141/200 JONAS BOHLIN, höjd 210, 72 x 36 cm
LITTERATUR
Monica Boman (red.), Svenska möbler 1890-1990, Signum, Lund, 1991, s. 465.