20. Jim Dine, Untitled (Robe)

Objektsbeskrivning
JIM DINE
USA, född 1935
Untitled (Robe)
Signerad och daterad Jim Dine 1980. Olja och pastell på papper, 124 x 89 cm.
Med dedikation: "For Andy from Jim with lots of thanks Feb. 1980"
Signed and dated. Oil and pastel on paper. With dedication: "For Andy from Jim with lots of thanks Feb. 1980"
PROVENIENS
Pace Wildenstein, New York
Alltsedan flytten till New York i slutet av 1950-talet har Jim Dine tillhört kretsen av amerikanska pop-konstnärer tillsammans med bland andra Roy Lichtenstein och Robert Rauschenberg. Till skillnad från de flesta av sina kollegor, som utgick från 60-talets konstriktningar på ett opersonligt plan, har Jim Dine alltid lyckats vara djupt personligt förankrad i sina verk samtidigt som de inkluderat pop-konstens mer generella idéer.
De verktyg, till exempel, som är återkommande motiv i Dines målningar har sitt ursprung i hans morfars järnaffär där Dine ofta hjälpte till som ung. När Dines mamma dog bodde han från 12 års ålder hos sina morföräldrar. Under åren kom Dine att uppskatta skönheten hos dessa verktyg och han upplevde dem nästan som släktingar, som om deras efternamn var Dine.
Även badrocken är ett genomgående tema i Dines verk som en symbol över sig själv som en osynlig man. Första gången Jim Dine använde sig av detta motiv var 1964 då han tillsammans med Claes Oldenburg och Jasper Johns ställde ut i Venedig i anslutning till biennalen. Denna utställning arrangerades av de legendariska galleristerna Leo Castelli och Ileana Sonnabend och kom att innebära ett genombrott för den amerikanska popkonsten och att fokus försköts från Europa till USA.
Jim Dine rör sig över ett brett spektra av tekniker innefattande såväl olja, skulptur, fotografi och grafik men framhåller teckningen som själva kärnan. Han ser den sistnämnda som det mest direkta och essentiella sättet för konstnärligt uttryck.