451. Bjarne Melgaard, Utan titel

Droit de suite

Objektsbeskrivning
BJARNE MELGAARD
Norge, född 1967
Utan titel
Signerad och daterad på baksidan Bjarne Melgaard 2004. Olja på duk, 200 x 200 cm.
Signed and dated verso. Oil on canvas.
PROVENIENS
Lars Bohman Gallery, Stockholm
Bjarne Melgaard är en konstnär som vet hur man provocerar. Flera av hans utställningar har haft teman som har väckt starka känslor och orsakat upprörda debatter i media. I en konstrecension tar han det hela med ro och menar att:
Jag ställer ut i ett offentligt rum, och då får man ta ansvar för vad man gör. Jag reflekterar över vad min konst har för verkan och
hur den kommunicerar med publiken. Deras upplevelse är viktig för mig - annars hade jag inte ställt ut. (DN 12/11 2004)
Hans konstnärskap kretsar ofta kring mänsklighetens mörkare sidor som våld, sex och religion. Han har i sin konst bland annat intresserat sig för olika subkulturer och parallella världar som existerar vid sidan av normaliteten. En känsla av utanförskap präglar ofta hans målningar. Likt Edvard Munch och Francis Bacon väjer han inte för att skåda in i sin till synes kaotiska känslovärld och utan censur måla sitt inre landskap på duken.
Melgaards målningar ger ofta associationer till graffitti med kraftfulla, klara färger i bjärt konstrast mot svartare partier. Denna kontrast mellan det uppenbart färgglada och det underliggande, oroande mörkret för tankarna till 1800-talets romantik där det till synes sköna ofta symboliserade mänskliga svårigheter och prövningar, men med en glimt av ett ljus som ett tecken på hopp och försoning.