390. Peter Frie, Utan titel

Droit de suite

Objektsbeskrivning
PETER FRIE
född 1947
Utan titel
Signerad på baksidan Frie. Olja på duk, 190 x 270 cm.
PROVENIENS
Lars Bohman Gallery, Stockholm
Peter Frie är den svenska samtidskonstens stora landskapsmålare. Hängivenheten till det återkommande, klassiska motivet och den traditionella tekniken oljemåleri på duk eller pannå, eller i vissa fall både och, är Fries ledmotiv. Bilderna är vackra och sällsamma, samtidigt som de kan vara dramatiska och upproriska.
I Peter Fries målningar blir landskapet en minnesreservoar fylld av omedvetna, ibland ambivalenta känslor och hågkomster. Men bilderna handlar också om måleriets roll i vår tid och om vårt förhållande till måleriet som fysiskt material. Genom att använda sig av stora vita färgfält betonar han de måleriska kvalitéerna och ger kompositionen ett koncenterat, laddat uttryck.
Med utgångspunkt från det klassiska motivet himmel möter hav lyckas han förmedla sinnestämningar på ett sätt som ger betraktaren intryck av att befinna sig på den avbildade platsen. De konsthistoriska referenserna är många. Inte minst återanvänder han Jacob van Ruisdaels och de holländska 1600-talskonstnärernas landskapskompositioner med låg horisontlinje och bomullslika moln som nästan tornar upp sig över betraktaren.