263. Christer Strömholm, Nana - Place Blanche, Paris

Droit de suite

Objektsbeskrivning
CHRISTER STRÖMHOLM
1918-2002
Nana - Place Blanche, Paris 1960
Signerad på baksidan CHR samt med tumavtryck. Gelatinsilverfotografi, 27,5 x 21 cm.
PROVENIENS
Inköpt direkt från konstnären av nuvarande ägare
LITTERATUR
Aman Iman Éditions & Christer Strömholm Estate: Les Amies de Place Blanche, 2011, avbildad sidan 123