79. EMIL HEILBORN, 1900-2003, Slipning, Signerad

Droit de suite

Objektsbeskrivning
EMIL HEILBORN
1900-2003
Slipning
Signerad Emil Heilborn samt stämplad på baksidan. Gelatinsilverfotografi, 20 x 17 cm. Vintage.
Utförd 1934-35