77. EMIL HEILBORN, 1900-2003, Soldyrkaren, 1938/2001

Droit de suite

Objektsbeskrivning
EMIL HEILBORN
1900-2003
Soldyrkaren, 1938/2001
Signerad på baksidan Emil Heilborn. Gelatinsilverfotografi, 32 x 24 cm.
Bilden föreställer den ryske arkitekten Kazarnovskij på Ylan i Stockholms skärgård
LITTERATUR: Raster förlag: Emil Heilborn, 2003, avbildad sidan 71