71. HANS HAMMARSKIÖLD, född 1925, Pontus Hultén

Droit de suite

Objektsbeskrivning
HANS HAMMARSKIÖLD
född 1925
Pontus Hultén, 1984
Signerad och daterad på baksidan Hans Hammarskiöld 1984/1990-tal. Gelatinsilverfotografi, 35,5 x 26 cm. Edition 20 ex.
LITTERATUR: Fotografiska Museet: Hans Hammarskiöld - Subjektivt sett, 1993, avbildad sidan 17