47. ARKANA BATH, "Mushroom chair", stolar, 6 st.

Objektsbeskrivning
ARKANA BATH, "Mushroom chair", stolar, 6 st., England, troligen formgivna av Maurice Burke, England 1966, formgjuten plast, märkta ARKANA BATH GB, höjd 76 cm; ommålade