187. MIMMO PALADINO, Italien född 1948, Paganni

Droit de suite

Objektsbeskrivning
MIMMO PALADINO
Italien född 1948
Paganni
Signerad och daterad på baksidan M. Paladino 1991. Olja på duk, inklusive ram 210 x 210 cm.
Signed and dated verso. Oil on canvas.
Italiensk transavantgardism eller neoexpressionism är två beteckningar för den postmoderna inriktningen i Italien i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet, som framför allt representeras av Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicolo de Maria och Mimmo Paladino. Termen transavantgardism, i betydelsen bortom avantgardet, myntades av den italienska kritikern Achille Bonito Oliva. Denna inriktning vände sig mot 70-talets konceptuella konst och återinförde känslorna, det figurativa och symbolismen i måleriet, skulpturen och teckningen.
Under första hälften av 1970-talet ägnade sig Mimmo Paladino främst åt att teckna i en motivvärld som senare återkom i hans måleri. Under den senare delan av 1970-talet övergick han till monokroma målningar i blått, rött eller gult, ofta med ett tillfogat objet trouvé. Ur detta utvecklade han så småningom ett allegoriskt, figurativt måleri med motiv hämtade från såväl kristendomen, den klassiska mytologin och Egypten som modern konst. Innehållsmässigt kretsar ofta temat kring död och offer. Parallellt med måleriet arbetar han med skulptur och grafik.
Sedan det stora internationella genombrottet år 1980 då Paladino bland annat ställde ut på "Aperto 80" tillsammans med de andra representanterna för den italienska transavantgardismen, har Paladino medverkat på biennalen i Sydney och Documenta 7 i Kassel. Han har sedan 1980-talet innehaft positionen som en av de mest betydelsefulla, samtida italienska konstnärerna från postmodernismens genombrott och framåt.